Patroni naukowi:

Patroni medialni:


IX Konferencja Naukowa Miasta XXI wiekuIX Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku pod tytułem „Spójność i efektywność programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym” organizowana przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO. W trakcie konferencji Uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów oraz przedstawienia wyników badań dotyczących rozwoju miast, a przede wszystkim identyfikacji współczesnych priorytetów ich rozwoju. W trakcie ożywionej dyskusji uczestnicy konferencji wspólnie opracowali także mapę powiązań przestrzeni publicznych Opola, będącą zwieńczeniem dwudniowych warsztatów urbanistycznych oraz projektu „Przestrzenie w sieci”. Dodać należy, iż Studenci KNGP uczestniczyli nie tylko w warsztatach, ale również pomagali pracownikom Katedry w organizacji całej Konferencji.