Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w ważnym projekcie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w ważnym projekcie

Z przyjemnością informujemy, że projekt z udziałem Muzeum Uniwersytetu Opolskiego został objęty dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.  

Projekt Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych z udziałem MUO znalazł się na czele listy dotowanych przedsięwzięć, otrzymał największą liczbę punktów i został dofinansowany kwotą 141,5 tys. złotych. 

Projekt „Treasures of the Polishuniversityheritage” zakłada opracowanie i wydanie drukiem, w języku angielskim, katalogu najcenniejszych obiektów ze 102 jednostek muzealnych polskich uczelni wyższych. 

- Wszystkim członkom Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych dziękujemy za wkład w projekt i pomoc, uzyskanie dotacji to zasługa wszystkich członków SMU działających na rzecz dziedzictwa akademickiego w Polsce – podkreśla Marta Szaszkiewicz, sekretarz SMU.

.