Rusza siódmy rok Wirtualnej Akademii Astronomii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rusza siódmy rok Wirtualnej Akademii Astronomii

Pracownicy Instytutu Fizyki UO i zespół Wirtualnej Akademii Astronomii zapraszają na siódmą już inaugurację WAA, która odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12 w Auli A  Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48.

Wykład inauguracyjny pt. „Dźwięki wszechświata” wygłosi Piotr Książek, absolwent Wirtualnej Akademii Astronomii, student AGH w Krakowie.

***

Wirtualna Akademia Astronomii to Instytucja działająca na Uniwersytecie Opolskim, we współpracy z Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, wspierająca popularyzację astronomii i fizyki wśród szkół i młodzieży. Nauczyciele chętni do współpracy z WAA tworzą kółka astronomiczno-fizyczne, mogą też zaprosić naukowca z Uniwersytetu Opolskiego do wygłoszenia prelekcji lub przeprowadzenia obserwacji. WAA zaprasza również grupy młodzieży na Uniwersytet Opolski, na spotkania publiczne lub specjalnie przygotowane dla grupy. WAA organizuj trzy konkursy „Odkrywca światów” w każdym roku akademickim: plastyczny, literacki i fotograficzny.

Uczniowie zapisani do WAA zostają jej studentami i przechodzą kolejne etapy dydaktyczne. Przez pierwsze trzy lata (studia pierwszego stopnia) uczą się i – aby zaliczyć licencjat – biorą udział przynajmniej w jednym konkursie WAA - otrzymują wtedy tytuł młodszego astronoma WAA. Następne dwa lata (studia drugiego stopnia) to czas, gdy słuchacze muszą zrealizować projekt badawczy lub wygłosić wykład - otrzymują wtedy tytuł astronoma WAA. W ciągu następnych czterech lat (studia trzeciego stopnia) muszą przeprowadzić wykład i wykonać pracę badawczą - po „doktoracie” otrzymują tytuł starszego astronoma WAA.

Zapraszamy szkoły, nauczycieli i młodzież do współpracy i dobrej zabawy. Aby przystąpić do WAA należy wypełnić deklarację i wysłać ją na adres odkrywca@uni.opole.pl

.