Migracje – zagrożenia czy szansa dla Polski?

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Migracje – zagrożenia czy szansa dla Polski?

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO wraz z Narodowym Bankiem Polskim oddział w Opolu są organizatorami konferencji naukowej pt. Migracje – zagrożenia czy szansa dla Polski? Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty, która odbędzie się 27 listopada 2019 roku w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim.

Migracje, rozumiane jako fale masowego przemieszczania się ludności między krajami czy kontynentami, nie są zjawiskiem charakterystycznym dla naszych czasów. Można wręcz stwierdzić, że od drugiej połowy XX wieku stały się częścią rzeczywistości międzynarodowej i wewnętrznej w wielu krajach. Ludzie, szukając bezpiecznego miejsca do życia, uciekają przed wojną, prześladowaniami, biedą czy też emigrują czasowo lub na stałe w celach zarobkowych, edukacyjnych, zawodowych. W prawie międzynarodowym i prawie wewnętrznym państw, ze względów humanitarnych, demograficznych czy ekonomicznych, uwzględnia się i reguluje napływ emigrantów. Jednak w poszczególnych państwach stopień prawnego, ekonomicznego i społeczno-kulturowego otwarcia na emigrację jest różny. Różna jest też i zależna od wielu czynników jej absorpcja. W ostatnich latach państwa, które były tradycyjnie celem emigracji, były na nią przygotowane i miały zdolność regulacji tego procesu, zostały wystawione na próbę. Na stały napływ emigrantów nałożyła się bowiem niekontrolowana fala uciekających przed wojnami i destabilizacją w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

W przypadku Polski, a szczególnie tak specyficznego regionu, jakim jest Opolszczyzna, migracje nabierają podwójnego wymiaru. Z jednej strony to tradycja wyjazdów za pracą mieszkańców Opolszczyzny, a z drugiej presja związana z brakiem siły roboczej i związanej z tym imigracji zarobkowej, głównie obywateli Ukrainy.

Celem konferencji jest dyskusja nad ekonomicznymi, ale także społeczno-kulturowymi aspektami zjawiska migracji. Format konferencji planowany jest w kształcie paneli dyskusyjnych z wystąpieniami wprowadzającymi mającymi dać asumpt do szerszej dyskusji dotyczącej omawianego problemu.

Program konferencji:

9.45-10.30 - wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady Polityki Pieniężnej NBP) nt. „Rola migracji w stabilności systemu finansowego Polski”

10.45-12.15 - dyskusja na temat ekonomicznych aspektów migracji, którą moderował będzie dr Wojciech Opioła, a wprowadzające do dyskusji wystąpienia będą udziałem: naczelnik I US w Opolu Bożeny Reclik, dr Diany Rokity-Poskart, dr Grzegorza Balawajdera oraz dr Sabiny Kubiciel-Lodzińskiej

12.30-14 - dyskusja na temat społeczno-kulturowych aspektów migracji, którą będzie moderował prof. Kamil Minkner, a wprowadzające do dyskusji wystąpienia będą udziałem: dr Joanny Kulskiej, dr Katarzyny Łukaniszyn-Domaszewskiej oraz dr Bartosza Maziarza.

.