IV Opolski Dzień Informacji Geograficznej w ramach „GIS Day 2019” za nami

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: IV Opolski Dzień Informacji Geograficznej w ramach „GIS Day 2019” za nami

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego 13 listopada 2019 r.  odbyło się seminarium IV Opolski Dzień Informacji Geograficznej, które zorganizowane zostało w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day 2019” przez pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

GIS Day powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri (Environmental Systems Research Institute) i organizowany jest na świecie od końca lat 80. w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej (Geography Awareness Week). Odbywające się tego dnia seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób z różnych branż z możliwościami wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Otwarcia seminarium dokonał prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę GIS-u jako jednej z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się technologii, która umożliwia efektywne zarządzanie obszernymi danymi oraz podejmowanie strategicznych decyzji w wielu sektorach gospodarki (urbanistyka, planowanie przestrzenne, ewidencja nieruchomości, zarządzanie techniczną infrastrukturą sieciową, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, gospodarka leśna, turystyka, bezpieczeństwo, transport, biznes i administracja). Prof. Janusz Słodczyk podkreślił również, że niewątpliwą korzyścią wynikającą ze stosowania coraz powszechniej systemów GIS jest możliwość integrowania danych pochodzących z wielu źródeł, takich jak mapy, bazy danych, dane geodezyjne, lotniczy skaning laserowy czy zobrazowania satelitarne w celu tworzenia nowej informacji przestrzennej.

W dalszej części seminarium miało miejsce przywitanie gości, w pierwszej kolejności krajowych i światowych liderów w tworzeniu technologii GIS: Esri Polska Warszawa, GEO-SYSTEM Warszawa, ProGea 4D Kraków, SHH Wrocław, TPI Wrocław (firmy te objęły patronatem merytorycznym całe wydarzenie).

Następnie prof. Słodczyk wraz z dziekanem Wydziału Ekonomicznego dr. Bartoszem Chorkowym przywitali licznie przybyłych uczestników tegorocznego, międzynarodowego wydarzenia. Najliczniejszą grupę uczestników (ponad 230 osób) stanowiła młodzież szkół średnich, dla których udział w „GIS Day 2019” był pierwszą okazją do spotkania się z technologią GIS od strony teoretycznej i praktycznej (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kluczborku, Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie, Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, Zespół Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II w Opolu-uczniowie o profilu technik budownictwa oraz technik aranżacji wnętrz, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu - uczniowie o profilu technik geodeta i technik architektury krajobrazu oraz Technikum TEB Edukacja w Opolu - uczniowie o profilu technik logistyk). W wydarzeniu udział wzięli również studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Turystyka i Wypoczynek UO, pracownicy naukowi UO oraz przedstawiciele Biura Urbanistycznego Urzędu Miasta Opola, Biura Kontroli na Miejscu Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Nadleśnictwa Turawa.

Następnie dr inż. Barbara Wiatkowska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego seminarium przedstawiła możliwości podnoszenia kompetencji z zakresu technologii GIS w ramach kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz liczne obszary zawodowe, w których możliwe jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach przedmiotów GIS. Następnie dr Barbara Wiatkowska poprowadziła sesję plenarną seminarium, podczas której zostały zaprezentowane następujące referaty:

Robert Jędrzejczak, Esri Polska „Dane z drona na mapie. Jak wykorzystać dane zebrane przez bezzałogowce”

Adrian Baranowski,  SHH „Smart3Dcity - innowacyjne modele 3D dla inteligentnych miast"

Michał Kursa, GEO-SYSTEM „Wykorzystanie danych z projektu OpenStreetMap w portalach mapowych e-mapa"   

Berenika Ensztejn, Kinga Szerszeń, ProGea 4D „Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych Planet Scope – nowe możliwości teledetekcji”

Maciej Bober, TPI „Technologia lidarowa na bezzałogowych statkach powietrznych”

Podczas seminarium, uczestnicy oprócz wysłuchania ciekawych prelekcji wzięli również udział w sesji warsztatowej :

„Wykorzystanie systemu ArcGIS Online”- Esri Polska

„Open data. Zastosowanie otwartych danych przestrzennych”- GEO-SYSTEM

„Generowanie modeli 3D do formatu citygml z zastosowaniem narzędzi ETL (FME)” - SHH

„Możliwości wykorzystania systemu R3 TREES do zarządzania zielenią miejską”- ProGea 4D

    Już dziś zapraszamy wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania technologii GIS w różnych dziedzinach życia, do uczestnictwa w jubileuszowym V Opolskim Dniu Informacji Geograficznej, który odbędzie się w listopadzie 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym UO.

ZOBACZ FILM

Tekst: w imieniu Komitetu Organizacyjnego dr inż. Barbara Wiatkowska, dr Edyta Szafranek, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec

Film i zdjęcia: organizator

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
.