Konferencja Kierunków Artystycznych MNiSW na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konferencja Kierunków Artystycznych MNiSW na UO

W dniach 22–23 października 2019 r. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się Konferencja Kierunków Artystycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja jest cyklicznie organizowanym wydarzeniem, w ramach którego obradują dziekani i dyrektorzy wydziałów oraz instytutów artystycznych z całej Polski. 

W opolskiej konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich, między innymi: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się o godzinie 10.30 w budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Wrocławskiej 4 w Opolu.

W programie m.in. podsumowanie pięcioletniej działalności Konferencji Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych, rozpoczęcie nowej działalności Konferencji Kierunków Artystycznych MNiSW, zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki.

   

1
.