Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Zmiana zarządu KNGPW dniu 25 października 2016 roku na spotkaniu członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej zostały przeprowadzone wybory, w efekcie, których nastąpiły zmiany w składzie zarządu KNGP.  

W skład zarządu na rok akademicki 2016/2017 wchodzą:
Magdalena Jureczko – Przewodnicząca 
Mateusz Grabowski – Zastępca przewodniczącej
Anna Blachlińska – Sekretarz
Maria Wojtoń – Skarbnik

Skład Opiekunów Naukowych Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2016/2017 nie zmienił się i przedstawia się następująco:
dr inż. Magdalena Śliwa 
dr Edyta Szafranek
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki