Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Zmiana Zarządu KNGPW dniu 13 października 2015 roku na spotkaniu członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej zostały przeprowadzone wybory, w efekcie, których nastąpiły zmiany w składzie zarządu KNGP.  

W skład zarządu na rok akademicki 2015/2016 wchodzą:
Łukasz Sikora – Przewodniczący 
Joanna Mróz – Zastępca przewodniczącego
Anna Blachlińska – Sekretarz
Maria Wojtoń – Skarbnik

Skład Opiekunów Naukowych Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2015/2016 nie zmienił się i przedstawia się następująco:
dr Magdalena Śliwa 
dr Edyta Szafranek
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki