Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Konsultacje społeczne - ZielęciceGrupa studentów naszego Koła w ramach przygotowania Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania centralnej części wsi Zielęcice k. Brzegu przeprowadziła 27 czerwca 2014 roku konsultacje społeczne.

Studenci spotkali się z mieszkańcami sołectwa po przeprowadzeniu prac koncepcyjno-projektowych. Przygotowano dwie Koncepcje, które zostały przedstawione przybyłym na spotkanie. Po żywej dyskusji na temat zastosowanych rozwiązań projektowych wypracowano dodatkowe wytyczne do projektu. Zostaną one uwzględnione przy opracowaniu finalnej wersji Koncepcji zagospodarowania.

Zapraszamy do śledzenia informacji o dalszych postępach w pracy przy Koncepcji.