Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Zmiana Zarządu KNGPW dniu 14 października 2014 roku na spotkaniu członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej zostały przeprowadzone wybory, w efekcie, których nastąpiły zmiany w składzie zarządu KNGP.  

W skład zarządu na rok akademicki 2014/2015 wchodzą:
Łukasz Sikora – Przewodniczący 
Daria Ignasiak – Zastępca przewodniczącego
Patrycja Kowalczyk – Sekretarz
Regina Brzózka – Skarbnik

Zmianie uległ również skład Opiekunów Naukowych Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, który w roku akademickim 2014/2015 przedstawia się następująco:
dr Magdalena Śliwa 
dr Edyta Szafranek
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki