Patroni naukowi:

Patroni medialni:


III Debata Studencka: INTEGRAGRACJA czy DEZINTEGRACJA działań na rzecz aktywizacji gospodarczej przestrzeni wiejskiej woj. opolskiego?Studenci III roku Gospodarki Przestrzennej, II roku Zarządzania, Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki serdecznie 
zapraszają na:

III Debatę Studencką z cyklu: 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA – TWÓRZMY DZIŚ PRZESTRZEŃ JUTRA
pod tytułem: Gospodarka zarządzania wieloszczeblowego - INTEGRAGRACJA czy DEZINTEGRACJA działań na rzecz aktywizacji gospodarczej przestrzeni wiejskiej woj. opolskiego?

która odbędzie się 10 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 w budynku 
Wydziału Ekonomicznego UO przy ul. Ozimskiej 46 a w sali 23.

Główny cel debaty to - rekapitulacja przemian na opolskiej wsi oraz określenie głównych determinantów i kierunków zmian w sferze przestrzennej, ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele: 

  • Urzędu Wojewódzkiego: Ryszard Wilczyński(Wojewoda Opolski),
  • Urzędu Marszałkowskiego: Antoni Konopka(członek Zarządu Województwa),
  • Starostwa Powiatowego: Piotr Pośpiech(Starosta Kluczborski),
  • Urzędu Gminy: Marek Leja(Wójt Gminy Dąbrowa),
  • Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Maria Żurek(prezes KOLOT).
Debatę objęli patronatem naukowym: JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja oraz Prorektor Uniwersytetu Opolskiego i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Gospodarka Przestrzenna prof dr hab. Janusz Słodczyk. 

W imieniu własnym oraz organizatorów serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w debacie.