Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Działalność KNGPDziałalność Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim:


 2014/2015 
  
  Gra miejska - 9 października 2014 r.
  
 2013/2014
  
  XII Opolski Festiwal Nauki - 1 i 2 czerwca 2014 r.
 II Debata Studencka - Jeziora Turawskie - dla przyrody czy dla człowieka? Problem zrównoważonego rozwoju w kontekście wymogów ochrony obszaru Natura 2000
 "Urbanistyka Nowego Jorku" - wykład przedstawicieli KGNP 
 Konferencja "3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj" – Podsumowanie
 I Debata Studencka z cyklu: Gospodarka Przestrzenna - Twórzmy dziś przestrzeń jutra pod tytułem: Rewitalizacja Opolu - jak przywrócić ulice i place miastu?
Wyróżnienie w kategorii: Najlepsze Koło Naukowe Wydziału Ekonomicznego oraz zajęcie trzeciego miejsca wśród kół naukowych Uniwersytetu Opolskiego 5.03.2014r.
I edycja Stypendium Prezydenta Miasta Opola 18.12.2013r.
Wykład otwarty prof. dr. hab. Janusza Słodczyka pt.: Logika planowania miast w dziejach 3.12.2013r.
Ogólnopolska Studencko-Doktorancka konferencja naukowa "Przestrzeń publiczna polskich miast- miejsca czy „nie-miejsca"? 21-22.11.2013r.
Konferencja „Przestrzeń publiczna województwa opolskiego – aspekty gospodarcze, społeczne i rynku pracy" 20.11.2013r.
II konferencja pn. „Przedsiębiorczość na pograniczu polsko – czeskim” 21.10.2013r.
"Spotkania z urbanistami" 2013 - Projekcja filmu "Ludzki wymiar" 16.10.2013r.
Studencka Konferencja K.A.M.P.U.S., czyli Koncepcja Akademickich Miasteczek – Przestrzeń Utopijna Studentów
10-12.10.2013r.
Konkurs na opracowanie logo Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO 1.10.2013r.
  
 2012/2013 
  
  Wizyta studentów z Reading University, UK29.05.2013r.
 Xl Opolski Festiwal Nauki 24-27.05.2013r.
 VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku 19-21.05.2013r.
 Konkurs na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowania terenu Kampusu Uniwersytetu Opolskiego 20.05.2013r.
 Ogólnopolska Konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego "Przejdź na ciemną stronę nocy" 25-26.04.2013r.
 Wykonanie makiety Koncepcji zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach26.02.2013r.
 Wieczór autorski, promujący wydanie najnowszej książki prof. zw. dr hab. Janusza Słodczyka „Historia budowy i planowania miast”12.12.2012r.
 XV Konferencja Młodych Badaczy 9-10.11.2012r.
 "Spotkania z urbanistami" 2012 18.10.2012r.
  
 2011/2012
  
 X Opolski Festiwal Nauki24-25.06.2012r.
 Koncepcja zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach12.04.2012r.