Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Konferencja "3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj”Serdecznie informujemy, iż

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju
działające przy Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego

w ramach kontynuacji idei Konferencji „Chcę być zrównoważony!”

zapraszają na 


Studencką Ogólnopolską Konferencję Naukową 
pt. 
„3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj”,

 

która odbędzie dniach 26-28 marca 2014 r. w Studenckim Centrum Kultury w Opolu.

Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kierunkiem rozwoju miast. Składają się na nią:

- część teoretyczna (sesje referatowe oraz sesja posterowa),

- część praktyczna (warsztaty terenowe „Audyt Miejski Opola”), podczas której studenci zostaną podzieleni na grupy tematyczne i przeprowadzą badania terenowe.

 Gośćmi specjalnymi Konferencji będą prof. dr hab. Janusz Słodczyk, laureat Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Academicus” za publikację najlepszego podręcznik akademickiego 2013 r. pt. „Historia planowania i budowy miast” oraz dr Józef Dobija, pracownik dydaktyczny Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej.

Oprócz wymiany myśli, poglądów i doświadczeń w obszarze nauk technicznych, społecznych i przyrodniczych oraz dyscyplin naukowych architektury i urbanistyki, zależy nam, by Konferencja była okazją do integracji środowiska akademickiego studentów z całej Polski.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się w plikach załączonych do wiadomości.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny Konferencji.

Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2014 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej mija 28 lutego. 

Informacje szczegółowe wraz z aktualnościami organizacyjnymi dostępne na stronie internetowej Konferencji: www.facebook.com/3ZMIASTA
oraz strona Kół Naukowych:

www.kngp.uni.opole.pl

www.opole.oikos-international.org

www.facebook.com/kngpUO 

www.facebook.com/OikosOpole


Z wszelkimi pytaniami prosimy zwracać się pod adresem: 3zmiasta@gmail.com