Patroni naukowi:

Patroni medialni:


"Przestrzeń publiczna polskich miast - miejsca czy „nie-miejsca"?W dniach 21-22 listopada członkinie naszego koła - Marta Noga i Monika Kocielińska wzięły udział w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej w Poznaniu.

Konferencja ta organizowana była przez Studenckie Koło Naukowe Geografów, będące organizacją studencką Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tematem przewodnim tego wydarzenia była "Przestrzeń publiczna polskich miast- miejsca czy „nie-miejsca”?.

Podczas konferencji uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie postawione w jej temacie. Przedstawione referaty dotyczyły m.in. jakości, użyteczności i roli (zarówno pod względem architektoniczno-urbanistycznym, estetycznym, jak i społecznym) przestrzeni publicznych w miastach.

Niewątpliwie jednym z najciekawszych przemówień (referatów) był dla nas wygłoszony przez słynnego urbanistę dr inż. Kazimierza Wejcherta referat pt.: „Zagraniczne przykłady dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni publicznej”.

Konferencja została również zauważona i doceniona przez władze samorządowe Poznania. Wziął w niej czynny udział przedstawiciel samorządowy- radny Rady Miasta Poznania dr Łukasz Mikuła, który również wygłosił referat pt.: Przestrzeń publiczna w polskich miast: między ideą, a realizacją. Przedstawicielki naszego koła także wzięły czynny udział w tym wydarzeniu- wygłosiły referat pt.: „Rewitalizacja Parku Nadodrzańskiego w Opolu-udana?”.

W konferencji wzięli udział studenci i doktoranci z wielu miast polskich: Łodzi, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Opola, Katowic i oczywiście miasta gospodarzy- Poznania. Pozwoliło nam to na prowadzenie głębokich i bardzo interesujących dyskusji pomiędzy sesjami.

Dodatkową atrakcją był spacer z przewodnikiem po Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar. Jest on jednym z nielicznych, tak bardzo atrakcyjnych centrów handlowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stary Browar to coś więcej niż centrum handlowe czy galeria sztuki - jest przykładem tego jak obiekt komercyjny może w udany sposób kreować przestrzeń publiczną. Budynek ten uznany został m. in. za Najlepsze Centrum Handlowe w Europie oraz Najlepsze Centrum Handlowe na Świecie przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC – The International Council of Shopping Centers), w kategorii obiektów handlowych średniej wielkości. Spacer trwał ponad godzinę i zapewnił nam wiele niezapomnianych wrażeń. Nie zabrakło również czasu na integrację uczestników konferencji, która miała miejsce w pubie Johny Rocker tuż przy Starym Rynku Poznania.

Udział w tym wydarzeniu pozwolił nam na rzeczywistą wymianę doświadczeń, a także dał impuls do dalszego pogłębiania poruszonego tematu.Galeria zdjęć