Patroni naukowi:

Patroni medialni:


„Przestrzeń publiczna województwa opolskiego – aspekty gospodarcze, społeczne i rynku pracy"20 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyło się podsumowanie szóstej edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną w województwie.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez wicemarszałka Tomasza Kostusia została zaprezentowana sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w ujęciu przestrzennym przez kierownika referatu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa UMWO Jacka Tabora. Przygotowana została na podstawie Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Kolejnym punktem programu był wykład prof. dr hab. inż. arch. Tomasza Ossowicza z Politechniki Wrocławskiej pt.: Polska przestrzeń publiczna - współczesne szanse i zagrożenia. W swojej prelekcji podkreślił znaczenie przestrzeni publicznej w kontaktach społecznych. "Dobrze zaaranżowania i utrzymana przestrzeń publiczna odpowiada za kontakty społeczne, bo to w niej ludzie poznają się i utrzymują relacje" - stwierdził. Dodał, że prawidłowo zorganizowane przestrzenie publiczne mają też znaczenie gospodarcze, bo m.in. podnoszą rangę miasta, a przebywające w niej potoki ludzi przyciągają biznes.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego. Najlepszą, czyli łączącą funkcje użytkowe z walorami rekreacyjnymi, przyjazną dla turystów, ale głównie dla mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Nagrody wręczył wiccemarszałek Tomasz Kostuś. Nagrodzone zostały realizacje, ich inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy.

Nagrodę Główną otrzymała gmina Kluczbork za projekt "Rewitalizacja miasta Kluczborka". Informacje na temat pozostałych nagród i wyróżnień oraz zdjęcia przedstawiające zwycięskie realizacje można znaleźć na stronach internetowych opolskich mediów.  

Na zakończenie głos zabrali członkowie jury(architekci: Jerzy Przybyła, Jan Oleniecki, Maciej Mazurek) oraz wojewoda opolski Ryszard Wilczyński podsumowując tegoroczny konkurs. Podzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz przekazali cenne uwagi na przyszłość. Przedstawiciele nagrodzonych realizacji w krótkich wypowiedziach starali się pokazać co ich zdaniem jest przepisem na sukces.
Galeria zdjęć