Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Projekcja filmu "Ludzki wymiar" w ramach kolejnych "Spotkań z urbanistami"16 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się projekcja filmu „Ludzki wymiar” (org. „The Human Scale”) w ramach kolejnej edycji „Spotkań z urbanistami” organizowanej przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów. Tematyka skupiała się na postępującej urbanizacja na świecie. Przedstawiała zmagania Jana Gehla i jego zespołu z epokowym wyzwaniem – przywrócić miasta mieszkańcom i odebrać je samochodom. Prezentowała trudności w dążeniu do założonego celu, ale również pozytywne efekty w dotychczas przeprowadzonych przemianach przestrzeni publicznych.

Seans stał się bodźcem do dyskusji. Początkowo wypowiedzi dotyczyły wątków zawartych w filmie. Z czasem debata zaczęła nawiązywać do sytuacji panującej w Opolu i problemów tutaj panujących a także propozycji ich rozwiązania. Padły również pytania dot. wzmocnienia procesu partycypacji społecznej oraz jego aktualnego stanu, poziomu zainteresowania mieszkańców kwestią planowania przestrzennego. Uczestnikami tego wydarzenia byli członkowie naszego Koła, pracownicy Biura Urbanistycznego, mieszkańcy Opola oraz bardzo licznie przybyli studenci Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego.

Projekcja filmu pozwala inaczej spojrzeć na otaczający nas świat i uzmysłowić sobie, że ważne jest by urządzać, modyfikować miasta na „ludzką skalę”, tak aby wychodziły naprzeciw potrzebom ich mieszkańców.


Galeria zdjęć