Patroni naukowi:

Patroni medialni:


VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku - Prószków

W dniach 19-21 maja br., w Prószkowie pod Opolem, odbyła się VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku pt. Perspektywiczne priorytety w społecznym, gospodarczym i przestrzennym rozwoju miast, organizowana przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne z oddziałem w Opolu.

Podczas tegorocznej Konferencji jej Adresaci mieli możliwość nie tylko wysłuchiwania poglądów i wyników badań dotyczących priorytetowych zadań w wielopłaszczyznowym rozwoju miast, ale również mogli aktywnie uczestniczyć w warsztatach urbanistycznych zorganizowanych przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Studenci skupili się nad tematyką wyzwań w zagospodarowania terenów nadrzecznych Doliny Odry.

W pierwszym bloku warsztatów dokonano analizy uwarunkowań rozwoju terenów nadrzecznych w dziewięciu następujących gminach: Opole, Tarnów Opolski, Prószków, Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice, Reńska Wieś, Walce, Kędzierzyn-Koźle. Dotyczyły one m.in. analiz dokumentów strategicznych odnoszących się do Odry, uwarunkowań przyrodniczych, turystyki, komunikacji, zagrożenia powodzią oraz zagospodarowania terenów sąsiadujących z rzeką. Przedstawiono konflikty, które członkowie koła napotkali podczas przeprowadzanych badań, także w terenie. Zgodnie stwierdzono, że Dolina Odry wymaga szczególnej polityki przestrzennej. Potwierdza to m.in. fakt złego stanu jakości wód oraz bliska lokalizacja składowisk wokół koryta rzeki, które mogą zostać zalane podczas powodzi czy podtopień. Poruszono również aspekt przepraw przez Odrę, a konkretniej podkreślono potrzebę uzupełnienia układu komunikacyjnego o dodatkowe mosty w Opolu, Krapkowicach czy Zdzieszowicach.

Drugi blok tematyczny skupił się wokół oceny możliwości rozwoju i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów nadrzecznych. Uczestnicy chętnie dyskutowali nad możliwością uatrakcyjnienia bazy turystyczno-rekreacyjnej, czy też budowy strategicznego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz. Wspólnie zastanawiano się nad wariantami wybudowania obwodnicy południowej, której wariant najmniej ingerowałaby w środowisko przyrodnicze.

Ostatniego dnia konferencji, podczas moderowanej dyskusji, opracowano wnioski w formie graficznej. Dotyczyły one kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych. Wyniki warsztatów urbanistycznych, przy okazji części podsumowującej konferencję, przedstawiła przewodnicząca KNGP Emilia Twardowska wraz z opiekunem Koła dr Magdaleną Śliwą.

Podsumowując, w trakcie przygotowań do warsztatów studenci napotkali problemy w postaci trudnodostępnych informacji oraz niespójności w dokumentach sporządzanych przez gminy. Politykę w tym zakresie można ulepszyć np. poprzez powołanie związku międzygminnego, który wspólnie pracowałby nad wykorzystaniem walorów Odry - najdłuższej śródlądowej drogi wodnej w Polsce.

Warto dodać, iż częścią konferencji było oficjalne ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród w ramach konkursu na zagospodarowanie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego oraz sesja posterowa. Swój wkład z autorskimi pracami mieli w niej także studenci Koła.


Autor: Patryk Wilkus


Szczegółowe informacje wraz z obszerniejszą galerią zdjęć dostępne są pod adresem: Konferencja Miasta XXI wiekuSesja posterowa


Galeria zdjęć