Patroni naukowi:

Patroni medialni:


Przejdź na ciemną stronę nocy
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NA TEMAT ZANIECZYSZCZENIA ŚWIETLNEGO
"PRZEJDŹ NA CIEMNĄ STRONĘ NOCY"


25-26 kwietnia 2013 r. grupa Studentów Naszego Koła wzięła udział w I Ogólnopolskiej Konferencji na temat zanieczyszczenia świetlnego "Przejdź na ciemną stronę nocy" zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Astronomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji było przybliżenie problemu zanieczyszczenia światłem nieba nocnego. Zjawisko nadmiernej emisji światła po raz pierwszy zostało dostrzeżone przez astronomów, ponieważ w znacznym stopniu utrudnia dokonywanie obserwacji astronomicznych.

W ostatnich latach zjawisko to przybrało znacząco na sile, szczególnie zauważalne jest na obszarach zurbanizowanych, gdzie na skutek nadmiernego i nieprawidłowego oświetlania miast, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji odczuwalnych przez wszystkie organizmy, zarówno faunę i florę, jak również człowieka.


Temat początkowo popularyzowany głównie przez środowisko astronomiczne doczekał się zainteresowania ze strony specjalistów z różnych dziedzin. Podczas konferencji poruszono wiele aspektów związanych z negatywnym wpływem zanieczyszczenia świetlnego nie tylko na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka. Przez wzgląd na interdyscyplinarny charakter konferencji do udziału zaproszono astronomów, ekologów, urbanistów, ekonomistów, prawników, lekarzy, samorządy gminne, osoby aktywnie działające na rzecz ochrony ciemności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Dokumentacja fotograficzna konferencji

Podczas wyjazdu do Warszawy Studenci zdążyli także zwiedzić kilka ciekawych miejsc, których dokumentacja znajduje się w galerii poniżej.Galeria zdjęć