Patroni naukowi:

Patroni medialni:


VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI Wieku
VIII KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU
Perspektywiczne priorytety w społecznym, gospodarczym i przestrzennym rozwoju miast


Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w cyklicznej konferencji Miasta XXI wieku organizowanej przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, która odbędzie się w dniach 19 – 21 maja 2013 roku w Prószkowie koło Opola. Tegoroczna edycja konferencji odbywać się będzie pod hasłem Perspektywiczne priorytety w społecznym, gospodarczym i przestrzennym rozwoju miast. Partnerem w organizacji konferencji jest Polskie Towarzystwo Geograficzne oddział w Opolu, które w 2013 roku obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia.

Planowane spotkanie będzie już ósmym, które chcemy poświęcić wymianie poglądów i wyników badań dotyczących rozwoju miast, w szczególności identyfikacji współczesnych priorytetów ich rozwoju. Wyniki dyskusji i przygotowane przez Uczestników konferencji opracowania naukowe zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie.

W ramach konferencji Studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej będą odpowiedzialni za organizację warsztatów urbanistycznych poświęconych "Problemom i wyzwaniom w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych". Wszelkie analizy będą dotyczyły miast zlokalizowanych w sąsiedztwie doliny Odry.


Plan warsztatów:

PONIEDZIAŁEK 20 MAJA 2013 r.
14.30 – 16.00 Analiza uwarunkowań rozwoju terenów nadrzecznych w miastach w dolinie odry - prezentacja wyników badań,
16.30 – 18.00 Ocena możliwości rozwoju i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów nadrzecznych w miastach w dolinie odry - dyskusja moderowana oraz opracowanie wniosków w formie graficznej.

WTOREK 21 MAJA 2013 r.
9.00 – 10.30 Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych w miastach.


Koordynator warsztatów: Emilia Twardowska, przewodnicząca Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Moderator: Łukasz Sowada, student III roku Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Opolski

Opiekun naukowy warsztatów: dr inż. Magdalena Śliwa, Uniwersytet Opolski

Uczestnicy: studenci II i III roku Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Opolski
Katarzyna Bochaczyk, Regina Brzózka, Krzysztof Bucher, Anita Czapla, Patryk Dzienniak, Dorota Foryś, Adriana Gliklich, Monika Hadaś, Daria Ignasiak, Sylwia Kowalik, Dominik Mielczarek, Michał Mizio, Marta Noga, Patrycja Orzeszyna, Marcin Rębielewski, Żaneta Siemieniuk, Łukasz Sowada, Karolina Sykuła, Emilia Twardowska, Patryk Wilkus.

Opis tematyki konferencji oraz szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego: Konferencja Miasta XXI wieku


PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI pobierz >>
PROGRAM OBRAD KONFERENCJI pobierz >>