dr Kazimierz S. Ożóg

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, WH-P, Instytut Sztuki

Obszar badawczy

Analiza i ocena kwestii związanych z zagadnieniami: przestrzeń publiczna, reklama zewnętrzna, ikonosfera miasta, estetyzacja miasta, architektura krajobrazu miejskiego, kompozycje przestrzenne cmentarzy i parków, mała architektura, rzeźba plenerowa, pomnik, sztuka w służbie władzy, propaganda, modelowanie postaw, przechowywanie pamięci przez sztukę.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z podmiotem, przedsiębiorcą może być formą wsparcia, oceny i analizy kwestii powiązanych z obszarem badawczym.

Kontakt

Adres e-mail: kazimierzozog@gmail.com

.