dr inż. Grażyna Suchacka

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Obszar badawczy

IT, analiza danych, data mining

O współpracy z przedsiębiorstwami

Tworzenie innowacji opartych na metodach analizy i eksploracji danych (szczególnie w obszarze e-commerce B2C)

Kontakt

Adres e-mail: gsuchacka@uni.opole.pl

.