dr hab. Sabina Kauf

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Obszar badawczy

Marketing i logistyka jednostek terytorialnych i podmiotów gospodarczych, w tym analiza i ocena dotychczasowych strategii oraz potencjału rozwojowego;

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą może opierać się na analizie danych wewnętrznych, i gromadzeniu danych pierwotnych oraz wypracowaniu koncepcji marketingowych i logistycznych, które mogą przyczynić się do poprawy wizerunku firmy (jednostki terytorialnej) oraz sprawności przepływów

Kontakt

Adres e-mail: skauf@uni.opole.pl

.