dr hab. Marek Wasielewski

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych

Obszar badawczy

Dydaktyka (ogólna, chemii, szkoły wyższej)

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą może opierać się na wyszukiwaniu informacji, analizie dostępnych danych, sporządzaniu opracowań.

Kontakt

Adres e-mail: Marek.Wasielewski@uni.opole.pl

.