dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys

Podstawowa afiliacja

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

Obszar badawczy

Rozwiązywanie problemów organizacji i zarządzania, negocjacje, komunikacja społeczna, strategie rozwoju organizacji, tworzenie systemów ocen i systemów motywacyjnych, doskonalenie struktur organizacyjnych

O współpracy z przedsiębiorstwami

Analiza danych, tworzenie strategii, pomoc w negocjacjach, rozwiązywanie problemów organizacji i zarządzania, tworzenie systemów ocen i systemów motywacyjnych, doskonalenie struktur organizacyjnych

Kontakt

Adres e-mail: akrawczyk.soltys@uni.opole.pl

.