doktor Elżbieta Nieroba

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Socjologii

Obszar badawczy

Socjologia kultury, socjologia organizacji, socjologia regionu

O współpracy z przedsiębiorstwami

Znajomość metod i technik badań społecznych, umiejętność redagowania tekstów naukowych (artykułów, raportów z badań), kompetencje dydaktyczne

Kontakt

Adres e-mail: enieroba@uni.opole.pl

.