dr hab., prof. UO Lidia Tendera

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Obszar badawczy

Automatyczne rozumowanie o specyfikacjach wyrażonych w prostych logikach - kwestie rozstrzygalności i złożoności.

O współpracy z przedsiębiorstwami

-

Kontakt

Adres e-mail: tendera@uni.opole.pl

.