dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej

Obszar badawczy

Analiza dyskursu medialnego, stylistyka i retoryka w obszarze języka i kultury anglo-amerykańskiej

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z instytucjami kultury i mediów nad strategiami skutecznej komunikacji

Kontakt

Adres e-mail: molekk@uni.opole.pl

.