dr Anna Poliwoda

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

Obszar badawczy

Analiza chemiczna różnorodnych związków organicznych (ksenobiotyków, produktów naturalnych), wykazujących aktywność biologiczną w złożonych i skomplikowanych matrycach, z użyciem technik ekstrakcyjnych, chromatograficznych i elektroforetycznych z różnymi detektorami.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorstwami w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych z zakresu analityki chemicznej (opracowywanie nowych procedur) oraz badań strukturalnych z użyciem spektrometrii mas, organizacja szkoleń z zakresu technik chromatograficznych i elektroforetycznych

Kontakt

Adres e-mail: Anna.Poliwoda@uni.opole.pl

.