dr hab., prof. UO Wiesław Szwast

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Obszar badawczy

Informatyka teoretyczna

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą opierać się może na analizie algorytmów, w szczególności - złożoności obliczeniowej oprogramowania.

Kontakt

Adres e-mail: szwast@uni.opole.pl

.