dr Iwona Sobieraj

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii

Obszar badawczy

Metody i techniki badań społecznych: badania ewaluacyjne, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, oraz pogranicza. Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w organizacji, na rynku pracy.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Projektowanie i realizacja badań ewaluacyjnych (ewaluacja zewnętrzna, ex-ante, on-going, ex-post, i inne); opracowanie raportu z rekomendacjami; projektowanie systemu ewaluacji wewnętrznej dla przedsiębiorstw, organizacji (wraz z oprogramowaniem komputerowym, wspomagającym realizację badań ewaluacyjnych; prowadzenie innych badań dla przedsiębiorstw (np. satysfakcji klientów, relacji pracowniczych, itp.), - szkolenia, ekspertyzy, doradztwo w wyżej wymienionym zakresie.

Kontakt

Adres e-mail: isobieraj@uni.opole.pl

.