prof. dr hab. Jerzy Lis

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: prof. dr hab. Jerzy Lis

Podstawowa afiliacja

Samodzielna Katedra BiosystematykiWydział Przyrodniczo-TechniczyUniwersytet Opolski

Obszar badawczy

1. Analizy składu gatunkowego szkodników owadzich w agrocenozach i innych uprawach (tzw. "know how" w odniesieniu do szkodników upraw różnego typu) 2. Analizy DNA szkodników upraw różnego typu, umożliwiające określenie potencjalnego zagrożenia migracyjnego danego szkodnika, jego miejsca wniknięcia na dany obszar upraw, oraz możliwości migracyjnych w przyszłości; 3. Przewidywanie potencjalnych zagrożeń ze strony szkodników różnego typu na podstawie badań molekularnych, biogeograficznych, fitosocjologicznych i faunistycznych; 4. Sugerowanie, na podstawie wyników analiz i badań, rozwiązań dotyczących uporczywych szkodników upraw różnego typu; 5. sugerowanie metod zwalczania określonych szkodników.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą może opierać się na analizach danych dostarczonych przez zainteresowane strony, jak również na analizach przeprowadzonych przez grupę badawczą na zlecenie zainteresowanej jednostki.

Kontakt

Adres e-mail: cydnus@uni.opole.pl

.