dr Ewa Pierzchała

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: dr Ewa Pierzchała

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji,

Obszar badawczy

Postępowanie administracyjne, środki odwoławcze, ochrona jednostki

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca może polegać na sporządzeniu opinii eksperckiej, stanowiącej wstępną analizę stanu faktycznego i zaproponowanie rozwiązań lub sporządzenie projektu aktu prawnego.

Kontakt

Adres e-mail: epierzchala@uni.opole.pl

.