dr inż. Magdalena Śliwa

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Obszar badawczy

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca może opierać się na analizach przestrzennych, opracowywaniu projektów urbanistycznych, koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Kontakt

Adres e-mail: msliwa@uni.opole.pl

.