dr hab. inż. Rudolf Słota

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: dr hab. inż. Rudolf Słota

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Obszar badawczy

Fizykochemia i fotochemia ftalocyjanin i porfiryn, w szczególności synteza chemiczna, fotokataliza i badanie aktywności biochemicznej.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca w zakresie otrzymywania i wdrażania nowoczesnych materiałów molekularnych, takich jak półprzewodniki, fotosensybilizatory, chemosensory, fotokatalizatory, dla zastosowań w optoelektronice, w monitorowaniu środowiska naturalnego, w przemyśle chemicznym (katalizatory) oraz do celów medycznych (terapie fotodynamiczne).

Kontakt

Adres e-mail: rudolf.slota@uni.opole.pl

.