mgr Grzegorz Haber

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: mgr Grzegorz Haber

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii

Obszar badawczy

Trener umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji z zakresu kapitału ludzkiego.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Praca z pracownikami przedsiębiorstwa na rzecz podniesienia ich kompetencji osobowościowych m.in. współpracy z grupą i liderami; trening umiejętności miękkich.

Kontakt

Adres e-mail: grzegorz@haber.edu.pl

.