dr Ewa Ganowicz

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno- Pedagogiczny, Instytut Politologii, Pracownia Polityki Lokalnej.

Obszar badawczy

Pracownia prowadzi badania w kierunku demokracji lokalnej na Opolszczyźnie oraz w kraju Ołomunieckim. Obszar badawczy dotyczy: rywalizacji politycznej (poprzez analizę statystyki wyników wyborczych w samorządzie terytorialnym), badanie aktywności Trzeciego Sektora w badanych obszarach oraz ich relacji z władzami lokalnymi, rozwój i wpływ lokalnych mediów, na kształtowanie polityki lokalnej w regionie.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Pracownia współpracuje badawczo z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Kontakt

Adres e-mail: eganowicz@uni.opole.pl

.