dr hab. Ewa Moliszewska

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Katedra Biotechnologii

Obszar badawczy

Grzybowe choroby roślin, ochrona roślin ze szczególnym uwzględnieniem chorób buraka cukrowego, kultury in vitro roślin, grzyby mikroskopowe - diagnostyka mykologiczna, zastosowania.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Analiza zdrowotności roślin i zadania z zakresu mykologii, ochrona roślin

Kontakt

Adres e-mail: ewamoli@uni.opole.pl

.