dr Magdalena Przysiężna-Pizarska

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Historii

Obszar badawczy

Badania archeologiczne regionalne, na terenie Śląska. Okres wczesnego średniowiecza i średniowiecza

O współpracy z przedsiębiorstwami

Przeprowadzanie analiz i badań naukowych archeologiczno - historycznych dla urzędów miast i gmin, stowarzyszeń. Wcześniejsza współpraca m. in. z Oławą, Brzegiem, Kędzierzynem- Koźle i Byczyną.

Kontakt

Adres e-mail: mpp@uni.opole.pl, magdalenapp11@wp.pl

.