dr Dawid Siodłak

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Obszar badawczy

Chemia organiczna, właściwości fizyko-chemiczne związków organicznych

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą może opierać się na badaniu związków organicznych z zastosowaniem metod takich metod jak NMR, IR, DSC/TG. Istotne może być również wsparcie dotyczące poszerzenia wiedzy w zakresie właściwości związków organicznych, w szczególności ich reaktywności, toksyczności. Oferowana jest pomoc w profesjonalnym przeglądzie wiedzy zawartej w specjalistycznych bazach danych.

Kontakt

Adres e-mail: dsiodlak@uni.opole.pl

.