dr hab. Grzegorz Francuz

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Filozofii

Obszar badawczy

Etyka, bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki, filozofia edukacji.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Filozofia edukacji, bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki.

Kontakt

Adres e-mail: franc@uni.opole.pl

.