dr hab. prof. UO Piotr Stec

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

Obszar badawczy

Prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, komercjalizacja wyników prac naukowych, prawo porównawcze

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca może polegać na wykonywaniu ekspertyz i opinii prawnych, przygotowaniu white papers & green papers.

Kontakt

Adres e-mail: pstec@uni.opole.pl

.